Firewall

UTM firewall

Sprzętowy UTM firewall Cyberoam oferuje stanową inspekcję pakietów (SPI) oraz głęboką inspekcją pakietów (DPI), aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, aplikacji i użytkowników. Chroni organizację poprzez tworzenie polityk dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Sprzętowy Firewall Cyberoam to zaawansowany moduł który chroni sieć na wielu płaszczyznach, np.:
UTM firewall

 • Filtrowanie pakietów w oparciu o źródłowy i docelowy adres IP z uwzględnieniem portu.
 • Monitorowanie czy pakiet pochodzi przez podaną trasę, w którym został zainicjonowany.

UTM firewall

 • Każdy pakiet jest filtrowany przez moduły bezpieczeństwa, które chronią przed włamaniem do sieci dodatkowo jeszcze sprawdzany jest przez anty-virus, anty-spam oraz filtr treści WWW.

UTM firewall

 • System generuje raporty, które są przedstawiane w przyjazny sposób i pomagają w znalezieniu źródła zagrożenia.

hardware firewall

Serwer Proxy

Cyberoam może być również wykorzystany jako Web proxy server lub daje możliwość podłączenia do istniejącego już serwera proxy.
hardware firewall

hardware firewall

Funkcja

Opis

Korzyści

Bezpieczeństwo oparte na tożsamości użytkowników
 • Tworzenie polityk w oparciu o tożsamość użytkowników
 • Kryteria dostępu – identyfikacja użytkowników, strefa źródłowa i docelowa, adres MAC i IP, usługa
 • Chroni środowiska z dynamicznie przyznawanymi adresami IP np. Wi-Fi
 • Decyzje podejmowane na podstawie tożsamości użytkowników, eliminują błędy polityk opartych na adresach IP
 • Upraszcza wymagania audytowe dzięki identyfikacji użytkowników
Technologia FUSION
 • Tworzenie polityk dla różnych modułów bezpieczeństwa z poziomu jednego interfejsu
 • Firewall zintegrowany z modułami: VPN, IPS, antywirus, antyspam, filtrowanie www, zarządzanie pasmem, zarządzanie kilkoma łączami
 • Łączy bezpieczeństwo, stabilną łączności i wydajność
 • Zapewnia zintegrowane bezpieczeństwo na brzegu sieci
Bezpieczeństwo klasy enterprise
 • Wysoka dostępność (HA)
 • Wiele stref bezpieczeństwa
 • Routing dynamiczny
 • Wsparcie VLAN
 • Tworzenie wirtualnych hostów
 • Multi-casting
 • Technologia wielordzeniowa umożliwiająca przetwarzanie równoległe
 • Firewall posiadający certyfikat ICSA oraz Checkmark Level 5
 • Ochrona sieci na każdym etapie jej rozwoju
 • Tworzenie grup użytkowników w oparciu o profile stanowisk pracy
 • Umożliwia bezpieczny hosting serwerów w LAN i DMZ oraz efektywne wykorzystanie limitowanej puli publicznych adresów do hostowania usług
 • Wspiera aplikacje, które wymagają aktualizacji w czasie rzeczywistym takie jak: aktualizacje giełdowe dla instytucji finansowych
 • Wysoka przepustowość
Centralne zarządzanie
 • Centralne bezpieczeństwo z Cyberoam Central Console
 • Uproszczone zarządzanie bezpieczeństwem sieci
Logowanie i raportowanie
 • Raporty zawierające nazwy użytkowników
 • Logi pochodzące z firewalla
 • Centralne logowanie i raportowanie dzięki Cyberoam iView oraz CCC
 • Spełnia wymagania regulacji branżowych: CIPA, HIPAA, PCI DSS
Live Chat