Wdrożenie

Wdrożenie

Tryb Bridge – tryb który umożliwia monitorowanie całego ruchu sieciowego bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dotychczas istniejącym schemacie sieci.

 

urządzenia UTM urządzenia UTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb Gateway – tryb który zastępuje istniejącą zaporę lub router, działa jako brama VPN, umożliwia skonfigurowanie oddzielnej strefy DMZ, aby chronić serwery przed strefą LAN i WAN, daje również możliwość agregacji sieci.

urządzenia utm

urządzenia utm urządzenia utm

urządzenia utm

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Live Chat