Qos

Cyberoam Qos

Cyberoam QoS umożliwia administratorowi zdefiniowanie polityki ograniczenia przepustowości w ruchu sieciowym w przypadku połączeń VPN, zapewnia to utrzymanie odpowiedniej przepustowości dla kluczowych aplikacji lub protokołów. QoS to zarządzanie ruchem, które pozwala na alokację zasobów sieciowych zarówno dla danych o znaczeniu krytycznym oraz normalnym, w zależności od rodzaju ruchu sieciowego oraz priorytetu przypisanego dla tego ruchu.

Cyberoam Qos

Podstawowym celem Qos jest zarządzanie i dystrybucja całkowitej przepustowości, przydzielanie pasma aplikacji jak i użytkownikom.

QoS jest wymagane dla organizacji, ponieważ pasmo jest ograniczone. QoS ma zdolność do regulowania wybranych przepływów pakietów w sieci. Cyberoam rozszerza QoS do sieci, podsieci użytkownika i aplikacji, dzięki czemu zapewnimy przepustowość sieci dla najważniejszych aplikacji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Live Chat