Sprzętowy UTM – hardware firewall

cyberoam hardware firewallUrządzenia nowej generacji to nowa seria produktów UTM Cyberoam, zapewniająca wysoką wydajność dzięki nowej technologii sprzętowej i spełniająca wymagania najbardziej skomplikowanych topologii sieci. Polecane są w konfiguracji gdy w sieci znajduje się punkt dystrybuujący. Urządzenia UTM (hardware firewall) wspierają egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, pozwalając jednocześnie na elastyczność i łatwość zarządzania.

Ponadto Central Management Console prezentuje szereg funkcji, które upraszczają zarządzanie bezpieczeństwem w działaniach takich jak zdalne wdrażanie polityk bezpieczeństwa dla całej organizacji, aktualizowanie ich, grupowanie urządzeń UTM Cyberoam według indywidualnych kryteriów, administrację w oparciu o role i wiele innych. Dzięki temu możliwa jest lepsza ochrona sieci rozproszonych, pozwalająca dodatkowo obniżyć koszty, złożoność procesu i czas.

Software UTM

Wirtualne urządzenia wspierają platformy VMware i Hyper-V, oferując ten sam pełen zestaw cech i korzyści co urządzenia sprzętowe. Poprzez wykorzystywanie urządzeń wirtualnych organizacje eliminują potrzebę posiadania dodatkowego sprzętu fizycznego, redukują koszty współdzielenia i upraszczają procedury przyszłych aktualizacji.

Dzięki wirtualizacji możliwe jest zarządzanie 5 urządzeniami UTM Cyberoam  zabezpieczającymi siec bez żadnych kosztów licencjonowania, poza funkcjonalnościami urządzeń. Co więcej, z tego poziomu możliwe jest zarządzanie zarówno wirtualnymi jak i sprzętowymi UTM-ami.
hardware firewall

Zapisz

Zapisz

Live Chat